Personal
Berlebihan

Kalau malam sabtu kemarin cuma menghabiskan duit 3000 perak buat ngganjel perut, makan siang hari